Historia

KUUMASINKITYSTOIMINTA ALKAA KUOPIOSSA

1982

Kuumasinkitystoiminta sai alkunsa, kun kuopiolainen konepaja teki tuotannossaan päätöksen valmistaa teräsportaat mahdollisimman pitkälle itse. Konepaja rakensi pintakäsittelylaitoksensa yhteyteen erillisen sinkityslinjan tehostaakseen tuotantoaan ja palvellakseen näin asiakkaita kokonaisvaltaisemmin.

Muita kuumasinkityslinjoja ei toiminut vielä Kuopion alueella eikä liioin lähikunnissakaan.

Pieni
kuumasinkityslinja
oli aloittaessaan
nykyaikaisin linjasto
koko Itä-Suomen
alueella.

Teräsportaisiin kuuluvien askelmien ja ritilöiden kuumasinkitys päästiin aloittamaan omissa tuotantotiloissa vuonna 1982. Pieni kuumasinkityslinja oli aloittaessaan nykyaikaisin linjasto koko Itä-Suomen alueella.

Ensimmäisen sinkityspadan pituus oli 2400 mm ja leveys 900 mm sekä suurin sallittu kappalepaino 1500 kg. Kuumasinkityksen ylivoimaista korroosiosuojaa ja uutta nykyaikaista sinkityslinjaa mainostettiin julistein ja paikallisissa lehdissä. Yritykset Pohjois-Savon alueelta alkoivat ottaa yhteyttä ja pian huomattiin, että sinkitystarve oli alkanut laajentua askelmista ja ritilöistä myös muihin tuotteisiin.

KUOPION KUUMASINKITYS OY PERUSTETAAN

1988

Konepajan lopettaessa toimintansa vuonna 1987 kuumasinkityslinjan kolme työntekijää alkoivat suunnitella sinkitystoiminnan jatkamista. He huomasivat kuumasinkittyjen tuotteiden tarpeen vakiintuneen ja näin palvelun jatkamiselle katsottiin olevan hyvät edellytykset. Kuumasinkityslinja eriytyi omaksi yritykseksi Kuopion Kuumasinkitys Oy:ksi vuonna 1988.

Töitä tehtiin pääsääntöisesti kolmen miehen

voimin ja yritys palveli asiakkaita Kuopion alueelta ja lähikunnista. Kuumasinkittävien kappaleiden koot ja määrät kasvoivat, jolloin pieni sinkityspata ei enää pystynyt vastaamaan kasvavaan tarpeeseen. Asiakastarpeet haluttiin täyttää ja mietittiin eri vaihtoehtoja toiminnan tehostamiseen. Lopulta päätettiin että, jos rahoitus järjestyisi, aloitettaisiin nykyisten tuotantotilojen laajentaminen.

Laajennustyöt käynnistyivät viimein vuonna 2001 ja samassa yhteydessä käyttöön otettiin 6500 mm pituinen sinkityspata, jonka myötä suurempien kappaleiden ja isompien sarjojen kuumasinkitys olisi mahdollista.

2400 mm
6500 mm

YRITYS SIIRTYY UUTEEN OMISTUKSEEN

2008

Vuonna 2008 yritys siirtyi uuteen omistukseen, mistä lähtien toimintaa on viety eteenpäin perheyrityksen voimin.

Toimintamme on kasvanut ja kehittynyt koko ajan asiakastarpeiden mukaan. Kuumasinkittävien tuotteiden valikoima on laajentunut huomattavasti yrityksen toiminnan alkuajoista.

Toimimme myös
Valta-
kunnalli-
sesti

Tänä päivänä asiakasyritystemme toimialojen kirjo on laaja, mikä osoittaa kuumasinkittyjen tuotteiden soveltuvan moneen käyttökohteeseen.

Olemme vakiintunut yhteistyökumppani usealle yritykselle Itä-Suomen alueella, mutta palvelemme asiakkaita myös valtakunnallisesti, sijainnista riippumatta.